Sundhedsdata, der skaber værdi

Kom og hør lektor Trine Rolighed Thomsen tale om hvordan vi ved hjælp af sundhedsdata kan sørge for bedre diagnostik, forebyggelse og behandling?

Det er det centrale spørgsmål bag HealthD360-projektet, hvor patientdata benyttes til at sikre en mere sammenhængende behandling. Foredraget er en del af Forskningens Døgn, der er en landsdækkende videnskabsfestival.

I takt med at vi lever længere, bliver flere ramt af kroniske sygdomme og livsstilssygdomme. Samtidig oplever mange ældre udfordringer både i forhold til den fysiske og mentale sundhed.

Den demografiske udvikling med flere ældre borgere i befolkningen medfører altså nye sundhedsudfordringer.


I HealthD360-projektet er ambitionen at fremme mere personlige, sikre og sammenhængende behandlingsforløb i et samarbejde med patienter og sundhedspersonale.

Det gør vi ved at samle data fra det offentlige sundhedssystem og koble dem med data fra borgernes smartphones og ”wearables”, altså teknologier man kan bære på sin krop, og som måler ens aktiviteter.

Foredraget vil præsentere feltstudier, koncepter (for eksempel en app) og dataanalyser fra HealthD360 projektet samt visionen i et nyt projekt; PhaseV. Begge projekter er støttet af Innovationsfonden.

Dato:
25. april 2023

HVOR: INCUBA Katrinebjerg, mødelokale 5+6

HVORNÅR: 25. april, kl. 10-11

TILMELDING: Send en mail til mba@incuba.dk

Del dette