SAMARBEJDSPARTNERE

Vi tilbyder et helt særligt professionelt community, hvor vi sikrer, at vores virksomheder har muligheden for at udvikle sig. Det gør vi blandt andet via vores samarbejder med mange forskelle partnere fra det danske startup økosystem.

Alle vores samarbejdspartnere tilbyder noget ganske særligt til vores virksomheder og til vores community, hvor de deltager aktivt i vores netværksarrangementer.

Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet hjælper offentlige og private virksomheder med at anvende den nyeste it-forskning og -teknologi. De tilbyder rådgivning og udvikling af nye innovative produkter og services baseret på den nyeste forskning inden for it, brugerinvolvering og forretningsudvikling

www.alexandra.dk

Capnova

CAPNOVA er et investeringsselskab, der tilfører kapital, solid forretningserfaring og et stærkt netværk, for at innovative ideer kan blive til succesfulde virksomheder. CAPNOVA dækker Danmark fra vores afdelinger i Aarhus, København og Viborg.

www.capnova.dk

Connect Denmark

CONNECT DENMARK tilbyder gratis og professionel forretningsudvikling til iværksættere og virksomheder med vækstambition og vækstpotentiale. De er et landsdækkende non-profit erhvervsledernetværk, der siden år 2000 har foræret strategisk sparring til flere tusinde danske iværksætter- og vækstvirksomheder.

www.connectdenmark.com

DanBan

Danish Business Angels (DanBAN) er Danmarks mest aktive BA-netværk bestående 200 private investorer, der investerer i vækstvirksomheder nationalt og internationalt.

De forbinder kapitalsøgende virksomheder, partnere og privatpersoner, som deler interesse i at skalere ambitiøse vækstvirksomheder.

DanBAN afholder en lang række møder i årets løb, heriblandt medlemsmøder, studieture, temamøder, business angel uddannelse, samt månedlige pitch events, hvor selekterede kapitalsøgende virksomheder kan søge om at præsentere deres business case og øge chancen for en investering.

www..danban.org/

Erhvervshus Midtjylland

Erhvervshus Midtjylland er et af seks tværkommunale Erhvervshuse som blev etableret i forbindelse med vedtagelse af Lov om erhvervsfremme 2018. Erhvervshus Midtjylland er et stærkt kompetencecenter for alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning om drift og udvikling.

Erhvervshuset er også den lokale indgang til statens ordninger inden for eksport, finansiering og innovation; desuden er Erhvervshus Midtjylland Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses lokale sparringspartner i forhold til udviklingen af en decentrale erhvervsfremmeindsats, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udarbejde.

www.erhvervshusmidtjylland.dk

Innovationsfonden

Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der skaber værdi for Danmark og nye løsninger på samfundets udfordringer. De skaber gode rammer for landets iværksættere, forskere og virksomheder, så de kan udvikle innovative og levedygtige løsninger på samfundets konkrete udfordringer.

www.innovationsfonden.dk

Vækstfonden

Vækstfonden er statens finansieringsfond. De arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser. I tætte partnerskaber med banker og private investorer fra ind- og udland finansierer de virksomheder i alle brancher over hele landet. Og er med hele vejen - fra virksomhedens spæde start, gennem høj vækst, til rejsen ud på de globale markeder og børsnoteringer.

www.vf.dk